Mọi người giúp em làm câu này với?

4 câu trả lời 4