(có hình) girl 2k2 cần người tâm sự vấn đề tuổi mới lớn?

ai cần thì đẻ lại facebook hoặc zalo để em add ạ.

Ảnh thật của em đấy ạ
108 câu trả lời 108