Ních yahoo mất mật khẩu không nhớ số điện thoại nữa làm sao lấy lại ạ?

ních mấy năm k nhớ mật khẩu số thì lâu rồi không nhớ được làm sao lấy lại ạ
4 câu trả lời 4