Hòa tan hoàn toàn 0, 81 gam kim loại m có hóa trị n vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,008 lít SO2 (đktc). Tìm kim loại M. Mn giúp vs ạ?

4 câu trả lời 4