Mình là nữ muốn quen 1 chàng trai chơi đàn violin?

nghe nói mấy người chơi đàn violin tay họ móc lồn sướng
12 câu trả lời 12