Cho mình hỏi ngu tý. Cách tạo ra nam châm vĩnh cửu mạnh theo kiểu nguyên thủy :))?

Làm thế nào để có thể tạo ra một cục nam châm vĩnh cửu có từ tính mạnh mà không cần dùng đến nguồn điện có sẵn hoặc một cục nam châm vĩnh cửu khác (nguồn điện tự tạo ra thì ok).
Cái này là do mình không biết con người lần đầu tạo ra nam châm vĩnh cửu có từ tính mạnh bằng cách nào ấy mà :))
3 câu trả lời 3