E nghỉ học 6 năm rồi mà vẫn chưa rút học bạ giờ e muốn rút ko biết học bạ còn trong trường ko ?

6 câu trả lời 6