So sánh ưu nhược điểm của việc kinh doanh ở thành phố và nông thôn, đồng bằng và miền núi. Công nghệ 10 ạ!?

3 câu trả lời 3