Mọi người cho tớ hỏi điểm giống và khác trong chiến tranh xâm lược của Mỹ và Pháp ở Việt Nam là gì dạ¿¿¿¿¿?

3 câu trả lời 3