Ảnh hồ sơ đại học có quan trọng quá chuyện để lộ tai không ạ? Với là ảnh trong các bộ hồ sơ cùng 1 người nhưng kiểu tóc quần áo... khác nhau?

Tức là em in thiếu ảnh mà chụp cái ảnh khác, dán trong bộ khác thì có vấn đề gì không ạ?
3 câu trả lời 3