Chị em có trộn kem bán vì trộn nhà nên không có nhãn hiệu . Không may chị bị công an bắt . Vâgj có bị phạt không và là bao nhiêu?

4 câu trả lời 4