Máy bác pro cho em hỏi nguồn của pc là bao nhiêu ạ.. cấm ổ cấp nguồn pc vs màn luôn thì được chứ ạ.. mỗi lần e vào đánh lol thì bị reset ạ?

5 câu trả lời 5