Cún nhà em bị xe đụng ỡ chân sau. Nhưng chân cún cứ co lên thì cún có phai bị gẫy chân không anh chị. chỗ em lại không có thú y?

5 câu trả lời 5