Chó nhà em đang rất yếu và chảy nước ở hậu môn. Mong mọi người giúp em?

Lúc mới sinh ra mẹ đã mất vẫn còn vài con trong bụng. Hiện tại chó nhà em rất yếu. Sống được 2 ngày rồi, hôm qua nó bú sữa rất đây đủ và bò tới bò lui rất khỏe nhưng hôm nay đi học về em thấy người nó hơi lạnh và em bắt đầu nước chảy nhiều ở hậu môn, em canh và chùi bớt rồi lấy vớ cho nó vào chừa đầu và 2 chân... hiển thị thêm Lúc mới sinh ra mẹ đã mất vẫn còn vài con trong bụng. Hiện tại chó nhà em rất yếu. Sống được 2 ngày rồi, hôm qua nó bú sữa rất đây đủ và bò tới bò lui rất khỏe nhưng hôm nay đi học về em thấy người nó hơi lạnh và em bắt đầu nước chảy nhiều ở hậu môn, em canh và chùi bớt rồi lấy vớ cho nó vào chừa đầu và 2 chân trước. Bây giờ nó rất yếu nước hậu môn Vẫn chảy và kh chịu bú sữa. Em phải làm sao
3 câu trả lời 3