Mình mới phát hiện cái app kiếm tiền hay lắm giới thiệu cho các ae nè hii?

mình mới phát hiện cái app kiếm tiền hay lắm giới thiệu cho các ae nè hii https://sharkoin.com/?ap=lekhuongtin
Cập nhật: đây là link truy cập trang wed đó https://sharkoin.com/?ap=lekhuongtin kiếm tiền miễn phí mà zô thử ko mất ji hết cả
https://s.yimg.com/hd/answers/v/2a12d6f1883f415e85f99ba64b4bc4ea_3.mp4?a=answers&mr=0&x=1563456273&s=ed32ebf71336edd2a0465776af0b5e15
https://s.yimg.com/hd/answers/v/2a12d6f1883f415e85f99ba64b4bc4ea_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1563456273&s=8774841a2a1f2d62a8336be3c950a382
4 câu trả lời 4