Các anh/ chị, cô/ chú, bạn học lớp 9 giỏi sử ơi! Giúp em bài này ạ! Em cảm ơn nhiều!?

Lập bảng các sự kiện lịch sử Việt Nam tương ứng với các mốc thời gian sau: 1/9/1939; 19/2/1946; 9/5/1945; 7/1920; 3/2/1930; 7/5/1954; 19/12/1946.
4 câu trả lời 4