Cần tìm tên bài hát?

Đây là nhạc Múa Xòe không lời của Dân Tộc Thái https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhac-mua-xoe-dan-toc-thai-11-va.SDxGfcmNO1TF.html mình cần tìm tên bài hát từ phút 00.43 --> 1.19 và bài hát từ phút 1.20 --> 2.25 bạn nào biết tên 2 bài hát này thì chỉ mình với. Bài đầu là bài Inh lả ơi thì mình biết rồi,... hiển thị thêm Đây là nhạc Múa Xòe không lời của Dân Tộc Thái
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhac-mua-xoe-dan-toc-thai-11-va.SDxGfcmNO1TF.html

mình cần tìm tên bài hát từ phút 00.43 --> 1.19 và bài hát từ phút 1.20 --> 2.25

bạn nào biết tên 2 bài hát này thì chỉ mình với. Bài đầu là bài Inh lả ơi thì mình biết rồi, mình cần tìm 2 bài sau.
5 câu trả lời 5