Cho em hỏi 1 cái cuốn chay bao nhiêu calories vậy ạ ?

4 câu trả lời 4