Mình từ chối tất cả các loại thuốc giảm đau khi cho cha mẹ và anh chị em?

Thuốc X là chất khi vào cơ thể làm tê liệt khu thần kinh tiếp nhận, bạn biết khi thần kinh tiếp nhận không có thì chỉ có tín hiệu ra, não của bạn phát tín hiệu: đứng, bước, ngồi, bấu , nắm, nhai nuốt...như bạn mong muốn và những cảm giác đau, cứng, mỏi không thấy nữa.... hiển thị thêm Thuốc X là chất khi vào cơ thể làm tê liệt khu thần kinh tiếp nhận, bạn biết khi thần kinh tiếp nhận không có thì chỉ có tín hiệu ra, não của bạn phát tín hiệu: đứng, bước, ngồi, bấu , nắm, nhai nuốt...như bạn mong muốn và những cảm giác đau, cứng, mỏi không thấy nữa. Cũng giống như một chiếc xe vẫn chạy nhanh mà bánh xe đã bị long đinh ốc vít đã tuột ra từ hồi nào.
Khi thuốc trong máu đã bị nước trong cơ thể hoà tan hết, thảy qua đường tiểu thì các cơn đau, nhức, bộ não ra tín hiệu ...đau, đau...và đau vẫn tiếp tục và dữ dội hơn.
Lý do bạn đã không trị dứt điểm lý do làm bạn đau, bác sĩ tìm không ra nguyên nhân làm cho bạn đau, trong khớp xương hay các bộ phận trong cơ thể của bạn đã gặp rắc rối.
Khi bạn đau, bạn ráng và chiụ đựng và chỉ cho bác sĩ rằng, tôi không dùng thuốc và cảm giác của tôi nó khó trong người. Để bác sĩ tìm ra nguyên nhân cho bạn và trị cho bạn tận nơi.
Chất bia, chất rượu, thuốc lá đều có chất đè nén thần kinh giảm kích họat, nếu bạn thường dùng thì khi bạn đau thì bạn sẽ tăng lượng lên, tức uống nhiều hơn, hút nhiều hưn và có loại phải chích vào máu, cho nên khi ai đã dùng qua bia rượu thuốc lá bạn sẽ không bỏ được vì quen rồi.
Cập nhật: ,
,
Thử hỏi khi bạn sống dài lâu, có khi nào bạn không té, không va chạm hay không? Lúc đó thì thuốc đâu cho bạn nữa, có người trả lời ngông cuồng, có chứ, thuốc bê tông cốt sắt.
7 câu trả lời 7