E xoá ứng dụng trên pc mà ní vẫn hiện biểu tượng . Ls để xoá cái biểu tượng đó ạ? Để cí ả/h gì k?

4 câu trả lời 4