Chó nhà mình bị k tiêu mấy ngày nay không đi phân được mà cho uong thuốc mấy nay mà k bớt làm các bạn giúp minh được không?

Chó bệnh
4 câu trả lời 4