Minh đang tiêm thi bi đau nen rút ra tiêm lai co sao ko ah 😩?

5 câu trả lời 5