Cho mình hỏi " Ý nghĩa của việc nghiên cứu lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận đối với nền kinh tế Việt nam" câu này tl s ạ?

4 câu trả lời 4