Camera iPad có bị hack quay lén không? Em lỡ dùng để soi thủ dâm, Không bật chụp hay quay. Zoom phần dưới, rất nét.thỉnh thoảng có mặt em.?

4 câu trả lời 4