Xin hỏi 10 euro cenr 2003 đổi ra bao nhiêu tiền việt nam ạ?

5 câu trả lời 5