Cần hacker giúp hack lại nick?

nick em bị ngta hack, r em nhờ bạn em hack lại thì nó có dc tk mk r, nó đổi thành tk mk khác thì mới biết là nó cài 4 lớp bảo vệ lận :) nó lưu 3 sdt 2 email trong máy em, bảo mật dày quá không đổi được :( em cần ai có khả năng hack bảo mật thì giúp em ạ :"( em mong nếu ai giúp dc thì giá cả có thể trao đổi vs... hiển thị thêm nick em bị ngta hack, r em nhờ bạn em hack lại thì nó có dc tk mk r, nó đổi thành tk mk khác thì mới biết là nó cài 4 lớp bảo vệ lận :) nó lưu 3 sdt 2 email trong máy em, bảo mật dày quá không đổi được :( em cần ai có khả năng hack bảo mật thì giúp em ạ :"( em mong nếu ai giúp dc thì giá cả có thể trao đổi vs em ạ :(( em cảm ơn
4 câu trả lời 4