Đúng 1 tuần rồi?

Box vắng như chùa bà Banh.
10 câu trả lời 10