Học kỳ 1 hsk, học kỳ 2 hsg thì cả năm có được hsg k ạ?

4 câu trả lời 4