E hc lp 9 chiều cao hiện tại là 1m68 nhưng 1 NĂM NAY E KO THẤY MÌNH PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO thì liệu sau này e có cao1m8đckạ?bốe 1m82 mẹ e 1m50?

4 câu trả lời 4