Có Anh Chị nào biết tập cơ PC bài bản k ạ ? Chỉ em tập với. Em cảm ơn nhiều !?

3 câu trả lời 3