Dân Nam Bộ xưa khi nói chuyện thường có chữ "đa", đó có nghĩa có gì?

Tôi xem phim VN như Ải trần gian, Lời sám hối... của THVL, nói về cuộc sống dân Nam Bộ xưa, tôi hay nghe các nhân vật nói chuyện kèm theo chữ "đa", "lung"... Tôi ko biết đó có nghĩa là gì? Nếu ai biết có thể giải đáp giúp tôi, cảm ơn.
5 câu trả lời 5