Tìm 5 câu tục ngữ có phép đối. Ý nghĩa của phép đối và hình thức đối ntn?? Giúp mik với mình đaag cần gấp tks?

4 câu trả lời 4