Viết đoạn văn ngắn về hành động noi chủ đề "ích lợi của vc đi bộ đối vs môi trường " sử dụng câu nghi vấn, câu cảm thán, câu cầu khiến?

3 câu trả lời 3