Tại sao khi chọn mua đồ dùng thiết bị điện cần đọc các số liệu kĩ thuật của đồ dùng?

công nghệ 8
4 câu trả lời 4