Hồi bữa mìh có nhốt cặp gà trên nhà ngt chug bội nó đá nhau mìh ko biết nó mổ long mã rụg đến chảy máu giờ phải làm sao?

4 câu trả lời 4