Nếu như hk1 tổng tb toán e trên 6 mà thi hk2 e dưới 3.5 thì có thi lại ko ạ?

5 câu trả lời 5