Vấn đề tuổi 18?

dạo này có vẻ như mình thích thằng bạn thân của mình(nó không đẹp hay cuốn hút bằng những khác chẳn hạn như mình).mình phải làm sao đây.mình không phải gay
4 câu trả lời 4