Giải hệ phương trình ( sina+cosa=2/3 ; sina.cosa=-5/18) gải hộ vs?

3 câu trả lời 3