Khi bóc bỏ vỏ bầu cây thì cần lưu ý điều gì vì sao?

1 câu trả lời 1