Giúp vs mn ưi?

Cho hình vuông abcd trên cạnh cd lấy điểm N (N ko trùng vs c và d ). Đường tròn ngoại tiếp tam giác bnc cắt ac tại e (e khác c). Cm a) tam giác ben vuông cân b) tia BE cắt AD tại M. BN cắt AC tại F . cm tg ABFM nt c) gọi H là giao điểm của MF và NE. Cm BH vuông góc MN d) gọi J là giao điểm của BH và AC . cm... hiển thị thêm Cho hình vuông abcd trên cạnh cd lấy điểm N (N ko trùng vs c và d ). Đường tròn ngoại tiếp tam giác bnc cắt ac tại e (e khác c). Cm
a) tam giác ben vuông cân
b) tia BE cắt AD tại M. BN cắt AC tại F . cm tg ABFM nt
c) gọi H là giao điểm của MF và NE. Cm BH vuông góc MN
d) gọi J là giao điểm của BH và AC . cm BC×EJ=EA×BJ
3 câu trả lời 3