25/04/2014 LEO DỐC NÚI 3/1?

25/04/2014 LEO DỐC NÚI Thưa bà con, thưa bạn bè, đồng chí Làm cách mạng miền nam, không thiếu gì chưyện kể Chưa nói đến: Đánh giặc, đánh dã, thiếu muối, thiếu mì Mới nói đến chuyện đi, cũng mất vài ba tháng Hôm nay nhân những ngày, trong tháng tư lịch sử Tôi đăng lên đây, góp vui cùng các bạn Và câu chuyện tôi đăng... hiển thị thêm 25/04/2014
LEO DỐC NÚI
Thưa bà con, thưa bạn bè, đồng chí
Làm cách mạng miền nam, không thiếu gì chưyện kể
Chưa nói đến: Đánh giặc, đánh dã, thiếu muối, thiếu mì
Mới nói đến chuyện đi, cũng mất vài ba tháng
Hôm nay nhân những ngày, trong tháng tư lịch sử
Tôi đăng lên đây, góp vui cùng các bạn
Và câu chuyện tôi đăng đây, không ít người cảm súc
Đó là câu chuyện leo dốc!
Vậy , định nghĩa như thế nào là dốc?
Định nghĩa này, tìm trong văn học chưa ra
Ấy thế mà bà con nhà ta, đã tìm ra
Năm một nghìn chín trăm không lâu lắm
25/04/2014
Giangsơn (st)
4 câu trả lời 4