Gửi hàng bưu điện có thể ghi tên người gửi là Tên Tiếng Anh ko ạ ? Để tránh ghi tên thật?

4 câu trả lời 4