Mọi người biết phim nào hay, hài, tạo động lực và ý nghĩa không. Mình rất thích phim 3 idiots. ^^?

4 câu trả lời 4