Giày trắng của mình đang bị mốc nặng, giờ mình phải làm thế nào cho hết mốc?

4 câu trả lời 4