Chăn thả vịt ngoài mương(đồng) có bị vi phạm k?

5 câu trả lời 5