Ai giú em vs?

E cần ngay 1 bài thơ lục bát giới thiệu bản thân trong cuộc thi giới thiệu sách
E tên trương nữ hồng hạnh 2k3 đến từ đăk mil ạ
5 câu trả lời 5