Main Motherboard specification Pegatron IPMSB-DA/B75 lắp dc vga nào ạ? Ví dụ như zotac 730 ddr5 dc ko?

0