Mọi người giúp mình với?

Giả sử khi A mới đe dọa, xé quần áo nhưng chưa thực hiện được hành vi giáo cấu với chị H thì anh M quay lại cùng một số người khác làm A sợ hãi phải bỏ chạy thì A có phải chịu TNHS về tội hiếp dâm không? Tại sao?
5 câu trả lời 5