Tôi muốn 1 công viêk ổn định . Tôi đầu tư bị lừa hơn 50tr rồi. Giờ mất việc nợ nần chồng chất. Ai giúp tôi với.?

5 câu trả lời 5