Máy vi tính tự đọng nhảy chế độ từ i.d.e sang .h.d.m.i?

Mõi lần mở máy tôi phải nhấn del và chuyển chế độ từ h.d.m.i sang i.d.e mới chạy được window ai biết cách sửa giúp mình với cảm ơn nhiều
5 câu trả lời 5